Smartlappenkoor de Waterlanders
ons koor

Rob MasseeEven voorstellen

In 2005 werd tijdens een gezellige avond geopperd dat het in Lelystad ontbrak aan een gezelligheidsgezelschap met als hoofddoel het zingen van smartlappen en levensliedjes.


Door de Leeuw

De initiatiefnemers waren Door de Leeuw, een eigenlijk volbloed Amsterdamse , en Rob Massee, een Nijmegenaar en een uitermate enthousiaste  muzikant.

 

Afgesproken werd om begin september een eerste bijeenkomst te houden, zodoende was er voldoende tijd om vrienden, buren en kennissen ervan te overtuigen toch beslist even langs te komen en lid te worden.

Er werd een repertoire samengesteld en Claartje Barlage werd bereid gevonden om het koor te dirigeren! Om te oefenen konden we gebruik maken van de ruimte van discotheek de Mystic.

Het Mystic smartlappenkoor de Waterlanders was geboren.

De eerste keer waren er 30 aspirant leden aanwezig en al snel was de gestelde grens van 70 leden bereikt. Dat was dan ook het maximum

Het koor bestaat  nu ruim 8 jaar en heeft inmiddels meer dan 80 leden. Inmiddels hebben we een andere locatie gekregen om te oefenen. Discotheek de Mystic bestaat niet meer, dus heeft het bestuur besloten het koor voort te laten bestaan onder de naam:

 

Smartlappenkoor de Waterlanders


“De Waterlanders” staat voor echte polderzangers. Wij leven op de bodem van de voormalige Zuiderzee en pinken af en toe ook een traantje weg.

Jet, onze dirigente, probeert ons een beetje in het gareel te houden en wat sturing te geven en ter begeleiding van het zingen hebben we een vijftal muzikanten. Samen zijn we een groep mensen die hier veel plezier aan beleven en dat willen wij ook uitstralen. Het plezierig samenzijn, respectvol met elkaar omgaan en daarbij ook nog mooi zingen vinden wij van het grootste belang.

Onze optredens zijn voor een zeer verschillend publiek. Dit varieert van optredens bij festiviteiten binnen en buiten, tot optredens in bejaarden- en verzorgingshuizen enz. Ook buiten Lelystad treden wij op.

Ons repertoire bestaat uit Nederlandse liedjes van vroeger en later. Ook een deel Amsterdamse klassiekers is ons niet vreemd.

Wij repeteren elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Bowlingbaan Lelystad.

Wilt u een keer komen kijken, dan bent u van harte welkom.

Meld u dat dan even via ons emailadres waterlanders.lelystad@gmail.com en natuurlijk kunt u daar ook alle informatie krijgen.